21.6.2017 Moratorio

Čearretsullo moratoria

21.6.2017

Čearretsullo guvlui julggaštuvvo moratoria Deanu čázádaga ođđa bivdonjuolggadusaid hárrái danin go ođđa njuolggadusat áitet Deanuleagi sámiid buresbirgejumi, mas dehálaš oassin lea luossabivdu. Ođđa njuolggadusat leat álbmotrievtti ja Norgga sihke Suoma vuođđolágaid vuostá. Dasa lassin dat lea ráđđádallon stánddaheamit. Moratorio mearkkaša, ahte dálá ođđa bivdonjuolggadusaid ollašuhttin bissehuvvo dán guovllus, mii lea Čearretsullo birastahtti čáhceviidodagain. Čearretsuolu birrasiinis lea Sámi guovlu.

Dán moratoriaguovllu guollebivddus ii oaččo goaridit sámiid vuoigatvuođaid iige beroštumiid maid vuođđun leat álbmotrievtti konvenšuvnnat, julggaštusat ja ávžžuhusat dahje riikkaid vuođđolágat dahjege sámiid riekteáddejupmi ja bivdovierut.

Dát moratoria lea fámus dassážii go Deanu čázádaga bivdonjuolggadusat lea ođđasit ráđđádallon stánddalaččat, vuoiggalaččat ja guovllu sámiid jođihemiin. Moratoria áigge guovllu bivddu vuođđun leat min árbevirolaš riekteáddejupmi ja bivdovierut.

Go juo ođđa bivdonjuolggadusat leat bissehuvvon, de lustabivdolobit mat eai leat báikkálaččat dohkkehuvvon, eai leat fámus dán guovllus. Turistabivdit galget baicce jearrat lobi mis Deanuleagi sápmelaččain ja erenomážit dán guovllu hálddašeaddji sogas, Helándiriin.

Mii ávžžuhat Deanuleagi sápmelaččaid julggaštit moratorio maiddái eará guovlluide Deanu čázádagas dassái go ođđa njuolggadusat leat šiehtadallon ja ollašuhtton.

Ellos Deatnu!

Tiirasaaren moratorio

21.6.2017

Tiirasaaren alueelle Tenojoella, Utsjoen kirkonkylän kohdalla, julistetaan moratorio suhteessa uuteen Tenon sopimukseen ja sen kalastussääntöihin. Uusi sopimus uhkaa Tenojokilaakson saamelaisten hyvinvointia ja elämäntapaa, jonka tärkeänä osana on lohenpyynti. Uudet säännöt ovat paikallisen tapaoikeuden ja sekä Norjan että Suomen perustuslakien vastaisia. Sen lisäksi neuvotteluprosessi on ollut puutteellinen. Moratorio tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että uudet kalastussäännöt mitätöidään Tiirasaaren ympäröimällä vesialueella. Tiirasaari ympäristöineen on saamelaisten aluetta.

Tämän moratorioalueen kalastus ei saa polkea saamelaisten oikeuksia ja etuja, jotka pohjautuvat tapaoikeuden sopimuksiin, julistuksiin ja suosituksiin tai valtioiden perustuslakeihin tai saamelaisten oikeuskäsitykseen ja pyyntitapoihin.

Tämä moratorio on voimassa siihen asti, kunnes Tenojoen vesistön pyyntisäännöt on neuvoteltu uusiksi kelvollisesti, oikeudenmukaisesti ja alueen saamelaisten johtamana. Moratorion aikana alueen kalastuksen pohjana ovat meidän perinteiset oikeuskäsityksemme ja pyyntitapamme.

Kun jo kalastussäännöt on pysäytetty, niin virkistyskalastusluvat, joita ei ole paikallisesti hyväksytty, eivät ole voimassa tällä alueella. Turistikalastajien on pyydettävä lupaa meiltä, Tenojokilaakson saamelaisilta, ja erityisesti tätä aluetta hallitsevalta suvulta, eli Helandereilta.

Me kehotamme Tenojokilaakson saamelaisia julistamaan moratorion myös muille alueille Tenojoen vesistössä siihen saakka, kunnes uudet säännöt on neuvoteltu ja saavutettu.

Ellos Deatnu! Eläköön Teno!

Moratorium in Čearretsuolu

21.6.2017

A Moratorium is declared in the area of Čearretsuolu island regarding the new fishing regulations for the Deatnu (Tana/Teno) river, as the new regulations threaten the wellbeing of the Saami from the Deatnu valley. Salmon fishing plays an indispensable part in the Saami way of life. The new regulations represent a clear violation of human and indigenous rights as well as of the constitutions of Norway and Finland, and these were negotiated with negligible consultation of the local Saami community. A Moratorium means that the implementation of the new fishing regulations is halted in the area surrounding Čearretsuolu. Čearretsuolu with its surrounding area is Saami territory.

Fishing in the Moratorium area may not in any way hamper Saami fishing rights or interests. These rights are firmly rooted in the conventions, declarations and recommendations of international law. They are also supported by Norwegian and Finnish state constitutions, Saami concepts of justice and Saami customary law.

This Moratorium is in force until new regulations are negotiated for fishing in the Deatnu. These new fishing regulations are to be negotiated in a proper and fair way using Free, Prior and Informed Consent, and all discussions are to be led by local Saami people. During the Moratorium in this region, Saami concepts of justice and Saami customary law will be applied.

Since the newly imposed regulations are halted, any tourist fishing licenses that are not locally approved will not be in force in this region. Tourist fishers must therefore ask permission from the Saami people of the Deatnu valley, and especially from the family whose traditional area this is, i.e. the Helándirs.

We encourage people in the Deatnu valley to declare a Moratorium in other areas along the Deatnu watershed as well until new fishing regulations have been negotiated and implemented.

Ellos Deatnu! – Long live Deatnu!