Doarjjakonseartta – Støttekonsert – Tukikonsertti

*** Sámegillii ***
Ellos Deatnu! -joavku lágida doarjjakonseartta man váldoulbmilin lea čohkket olbmuid miehtá Deanu čázádaga ja eará guovlluin maid. Ellos Deatnu lea dušše okta jovkkoš, mii hálida ávžžuhit ja movttidahttit olles álbmoga doaibmagoahtit sámiid ja luonddu vuoigatvuođaid bealis. Aiddo dál dárbbašuvvo buohkaid veahkki!

Doarjjakonseartta ruđalaš ulbmilin lea doarjut Ellos Deatnu -joavkku doaimmaid. Sisaboahtu geavahuvvo stuorra čoahkkinlávvui ja eará uhcit goluide.

*** Dárogillii ***
Ellos Deatnu – gruppa arrangerer støttekonsert med mål om å samle folk fra hele Tanavassdraget og også fra andre områder. “Ellos Deatnu” er idag en liten gruppe, men vi vil oppfordre og oppmuntre alle til å stå opp for samenes og naturens rettigheter. Tiden vi lever i krever at vi står samlet!

En annen målsetning med konserten er å samle midler til arbeidet Ellos Deatnu gjør. Inntektene vil gå til en større lávvu og til andre utgifter.

*** Suomeksi ***
Ellos Deatnu! -ryhmä järjestää tukikonsertin, jonka päätarkoituksena on koota ihmisiä pitkin Tenon vesistöä ja tietysti muualtakin. Ellos Deatnu on pieni ryhmä, joka kannustaa kaikkia toimimaan saamelaisten ja luonnon oikeuksien puolesta. Juuri nyt tarvitaan kaikkien apua!

Tukikonsertin tarkoituksena on myös tukea rahallisesti Ellos Deatnun toimia. Tulot käytetään isoon kokouslaavuun ja pienempiin kuluihin.

Artistat/artistit:
Ailu Valle
Ammon Johnskareng
Amoc
Ánde Somby
Ánnámáret
Duttá Pier Ándde Juhán
Niillas Holmberg
Niko Valkeapää
Paleface
Sara Marielle Gaup Beaska
Ulla Pirttijärvi
Wimme

Bileahtat:
10 € / 90 NOK mánát (5-18 -j.), stuđeanttat ja ealáhatolbmot;
20 € / 190 NOK ollesolbmot;
50 € / 450 NOK bearašbileahta (guokte ollesolbmo + mánát)

Liput:
10 € lapset (5-18 -v.), opiskelijat ja eläkeläiset
20 € aikuiset
50 € perhelippu (kaksi aikuista + lapset)

*** Giitu *** Kiitos *** Tusen takk ***
Ohcejoga kulturdoaibma / Utsjoen kulttuuritoimi
Ohcejoga Sámi Siida
Sirbmá gilisearvi
Tuupa records ry
Buohkat, geat leat jo dássážii dorjon min!!